You are currently viewing Vejen til økonomisk ligestilling er mange. En af dem er gratis hygiejneprodukter til menstruerende.

Vejen til økonomisk ligestilling er mange. En af dem er gratis hygiejneprodukter til menstruerende.

Vejen til økonomisk ligestilling er mange. En af dem er gratis hygiejneprodukter til menstruerende.

Nu tænker I måske, at jeg argumenterer ud fra nærighed eller smålighed, men det anslås altså, at menstruerende bruger mere end 1.200 kroner årligt på udgifter til hygiejneprodukter. I de 40 år, som man normalt har menstruation i løbet af sin livstid, bliver beløbet til mere end 56.000 kroner.

Det er ikke smålighed, og det er heller ikke nærighed. Det er retfærdighed.

Her i Irland, hvor jeg færdiggør min bachelor, er dette bæredygtige initiativ implementeret på uddannelsesinstitutionerne landet over efter Skotland, foregangslandet, fik det vedtaget for alle tilbage i 2016. Hvad betyder det for mig? Det betyder, at jeg her i Irland sparer (1200/12=) 100 kr. månedligt. De 100 kr. investerer jeg månedligt i grønne indeksfonde via Nordnets månedsopsparing. Foruden, at min aktivitet på aktiemarkedet er med til at rykke til det mandsdominerede felt, vil det give mig et årligt afkast på 5-7% . Og hvis det var gratis for mig i alle mine 40 menstruerende år og jeg derved investerede alle de penge jeg sparede, ville det give mig et afkast på cirka. 111.90o kr!

Det vil både styrke den økonomiske lighed og klimaet. Klimaet, da reguleringen af produkterne, der udbydes gratis, kan være med til at formindske overproduktion og salget af mærker, som ikke er klimavenlige.

Så hvad venter vi på?